sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Služby Božie počas vianočných
a novoročných sviatkov 2018/2019

Adventné večierne
Dražkovce – každú stredu o 17:00 h – Kultúrny Dom
Martin – každý štvrtok o 17:00 h – Zborová sieň

Piatok 14. 12. 2018
15:30 h Služby Božie v DSS Ľadoveň

Štvrtok 20. 12. 2018
14:00 h Vianočné ekumenické stretnutie v DSS Ľadoveň
16:00 h Vianočné rodinné stretnutie v Medik M

IV. adventná nedeľa – 23. 12. 2018
8:30 h Ranné služby Božie
10:00 h Hlavné služby Božie

*  *  *  *  *

Štedrý večer – pondelok 24. 12. 2018
15:30 h Štedrovečerné služby Božie
17:00 h Štedrovečerné  služby Božie

I. slávnosť vianočná – utorok 25. 12. 2018
8:30 h Slávnostné služby Božie
10:00 h Slávnostné služby Božie
8:30 h SB na Bystričke

II. slávnosť vianočná – streda 26. 12. 2018
10:00 h Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou

Nedeľa po Vianociach – 30. 12. 2018
10:00 h Hlavné služby Božie

*  *  *  *  *

Silvester – pondelok 31. 12. 2018
16:00 h Večerné služby Božie

Nový rok – utorok 1. 1. 2019
10:00 h Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou

*  *  *  *  *

Zjavenie Krista Pána mudrcom – nedeľa 6. 1. 2019
8:30 h Ranné služby Božie
10:00 h Hlavné služby Božie

SOLI DEO GLORIA !

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl