štvrtok, 29 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

M. Evanjelik

Martinský Evanjelik 5-6/2018

Adobe-PDF-Document-iconupdates-downloading-updates-icon

RADOSTNÉ VIANOCE, POŽEHNANÝ NOVÝ ROK 2019
VÁM VOSPOLOK VINŠUJÚ
EVANJELICKÝ A. V. CIRKEVNÝ ZBOR,
BIBLICKÁ ŠKOLA A EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA V MARTINE
POKOJ VÁM!