pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Služby Božie 2. 7. 2017

Srdečne vás všetkých pozývame v nedeľu, 2. 7. 2017, o 10:00 h na služby Božie,
ktorými slávnostne ukončíme tento školský rok
a požehnaním detí, študentov a pedagógov začneme letné prázdniny.

Prislúžená bude aj Večera Pánova.

Tešíme sa na vás

 

Ilustračný obrázok je zo stránky http://files.zsrostin.webnode.cz/200004596-bf7ebc0781/prazdniny_2.PNG
Illustrative image is from a page http://files.zsrostin.webnode.cz/200004596-bf7ebc0781/prazdniny_2.PNG