nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Rodinné SB – pozvánka 10/2019

Srdečne pozývame na rodinné služby Božie, ktoré sa budú konať v nedeľu, 20. októbra 2019, o 10:00 h v našom Božom chráme.

Téma: Prikázanie lásky; Mt 22, 34-40