sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Ďakovali spevom

Na slávnostných službách Božích v nedeľu, 13. októbra 2019, o 10:00 h sme v našom vyzdobenom chráme privítali Folklórnu skupinu Mestečko z rovnomennej obce, ktorá sa nachádza v Púchovskej doline. Pri príležitosti poďakovania za úrody zeme nám po kázni Slova Božieho poslúžili pásmom „Nuž Bohu děkujme!“, v ktorom cez typické viachlasné piesne a hovorené slovo spolu s ostatnými bratmi a sestrami vzdali vďaku Pánu Bohu za požehnanie tohtoročnej úrody a všetkého dobrodenia, ktorého sa nám denno-denne dostáva od nášho Hospodára.