utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Rodinné SB – pozvánka 10/2018

Srdečne vás pozývame na Rodinné Služby Božie, s názvom Bohatý v Bohu.
Stretneme sa 14. októbra 2018 o 10:00 v našom Evanjelickom a.v. kostole v Martine.

Tešíme sa na Vás.