streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Program týždňa

Program 41. týždeň

PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa [7.10.]
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE S VP
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE S VP
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
14:30  SB NA BYSTRIČKE

Pondelok [8.10.]
16:30  Kalanetika /ZBS/
17:30  Abstinenti rôznych závislostí /KM, každý párny týždeň/
18:00  Anonymní alkoholici /KM, každý nepárny týždeň/
18:30  YMCA futbal /ZŠ A. Bernoláka/

Utorok [9.10.]
16:00  Modlitby /KM/

Streda [4.10.]
14:00  Ručné práce /ZBS/
17:00  SB v Dražkoviach
17:30  Nácvik spevokolu /ZBS/

Štvrtok [11.10.]
15:00  SB v DSS Ľadoveň
17:00  Biblická hodina /ZBS/
Sedem CZ zo Zjavenia Jána – Prvé videnie

Piatok [12.10.]
14:00  Stretnutie konfirmandov I. a II. ročník /KM, ZBS/
17:30  Stretnutie mládeže /ZBS/

Nedeľa [14.10.]
07:00  RAŇAJKY MUŽOV /KM/
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE, VP
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
                                                                                                                                                  
ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých;
GYM-Gymnázium; VP-Večera Pánova