streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Revitalizácia farského dvora

Začali sme s revitalizáciou nášho farského dvora…

Na celozborovom konvente vo februári sme schválili aj niekoľko hospodárskych plánov na rok 2016. Medzi nimi aj revitalizáciu farskej záhrady (uloženie dlažby ku garážam, zarovnanie trávnatého povrchu a výmenu brán do farskej záhrady). Pokládku dlažby prevádza presbyterstvom schválená martinská firma Sybrick. Ďakujeme, že ste s nami, že nám fandíte a že takto môžeme spoločne  zveľaďovať majetok nášho cirkevného zboru. Začali sme v čase, kedy si pripomíname 155. výročie Memoranda slovenského národa, ktoré sa uskutočnilo na našom námestí pred kostolom. Veríme, že raz budeme schopní ako evanjelici, ako národ skrášliť aj tento významný priestor ukazujúci na veľké momenty nášho národa a viery v Boha. Bohu vďaka.

S láskou váš brat farár Milan Kubík, konsenior TuS