štvrtok, 29 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Radostná nedeľa pri Pamiatke posvätenia chrámu

Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho! Žalm 122, 1

„Po Martinovi, pán farár, bude Hostina…“ Týmito slovami sme sa pripravovali na nedeľu 13.11., v ktorú sme si pripomenuli Pamiatku posvätenia nášho chrámu (okolo 500 duší).
V rámci služieb Božích sme sa tešili z krásne pripraveného programu našich detí v počte 73, ich rodičov a pedagógov našej Evanjelickej spojenej školy. Piesňami nás doprevádzala mládežnícko-školská kapela. Po slávnostnej kázni nás pozdravil spevokol Foerster z Jičína spevom latinskej omše (Missa Loretta od Adalberta Říhovského). Po službách Božích sme na našom Memorandovom námestí pred Biblickou školou spoločne zasadili strom Reformácie. Pripojili sme sa tak k mnohým cirkevným zborom ECAV na Slovensku a otvorili tak posledný rok príprav na 500. výročie Reformácie aj v našom CZ ECAV v Martine. Pamiatku posvätenia chrámu tu v Turci nazývanú aj Hostina sme ukončili slávnostným obedom (170 domácich a hostí).  Veríme, že aj táto skúsenosť prispela k obohateniu a poznávaniu nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Aj touto cestou vám milí moji veriaci ďakujem za perfektnú prípravu a ozaj radostnú spoluprácu.

S láskou, Milan Kubík, zborový farár.

Foto nájdete po kliknutí na ikonu:

black-stack-of-photos-128

(alebo vo fotogalérii)