streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Program Služieb Božích cez Veľkonočné sviatky 2016

Zelený štvrtok

18.00 h – Večerné služby Božie s Večerou Pánovou

 

Veľký piatok

10.00 h – Služby Božie s čítaním Pašií, po SB Večera Pánova

17.00 h – Večerné služby Božie (bez Pašií) s VP

 

Veľkonočná nedeľa

08.30 h – Služby Božie na Bystričke

08.30 h – Ranné služby Božie

10.00 h – Hlavné slávnostné služby Božie

 

Veľkonočný pondelok

10.00 h – Hlavné služby Božie