pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Program týždňa

Program 9. týždeň

PROGRAM TÝŽDŇA

Nedeľa                                       [25.2.]
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE – NEBUDÚ
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE VÝROČNÝ A VOLEBNÝ ZBOROVÝ KONVENT
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/

Pondelok                                  [26.2.]
16:30  Kalanetika /ZBS/
17:30  Abstinenti rôznych závislostí /KM, každý párny týždeň/
18:00  Anonymní alkoholici /KM, každý nepárny týždeň/
18:30  YMCA futbal /ZŠ A. Bernoláka/

Utorok                                      [27.2.]
16:00  Modlitby /KM/

Streda                                        [28.2.]
14:00  Ručné práce/ZBS/
17:00  Pôstna večiereň Dražkovce
17:30  Nácvik spevokolu /ZBS/

Štvrtok                                        [1.3.]
17:00  Pôstna večiereň /ZBS/

Piatok                                          [2.3.]
10:00  Služby Božie v Medik M
14:00  Vyučovania konfirmácie – I. a II. ročník /KM, ZBS/
16:30  Ekumenický svetový deň modlitieb /Priekopa/
17:30  Stretnutie mládeže /ZBS/

Nedeľa                                         [4.3.]
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE, VP
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE S VP, POČAS SB DETSKÁ BESIEDKA
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
14:30  SB NA BYSTRIČKE
                                                                                                                                                                                      
ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých;
GYM-Gymnázium; VP-Večera Pánova