piatok, 23 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Program týždňa

Program 4. týždeň

Nedeľa /21.1./
08:00  MODLITBY ŽIEN
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE, VP, POČAS SB DETSKÁ BESIEDKA
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
14:30  SB NA BYSTRIČKE

Pondelok /22.1./
16:30  Kalanetika /ZBS/
17:30  Abstinenti rôznych závislostí /KM, každý párny týždeň/
18:00  Anonymní alkoholici /KM, každý nepárny týždeň/
18:30  YMCA futbal /ZŠ A. Bernoláka/

Utorok /23.1./
16:00  Modlitby /KM/

Streda /24.1./
14:00  Ručné práce/ZBS/
17:00  SB v Diakovej
17:30  Nácvik spevokolu /ZBS/

Štvrtok /25.1./
17:00  Biblická hodina – Žalm 42 – Túžba po Bohu v chráme

Piatok /26.1./
10:00  SB s VP – Medik M
14:00  Vyučovania konfirmácie – I. a II. ročník /KM, ZBS/
17:30  Stretnutie mládeže /ZBS/

Nedeľa /28.1./
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE
09:30  MODLITBY
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE, VP, POČAS SB DETSKÁ BESIEDKA
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
                                                                        
ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých;
GYM-Gymnázium; VP-Večera Pánova