nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

OZNAM o voľbách zborového dozorcu a presbyterov

Vážení bratia a sestry, do pozornosti vám dávame oznam o blížiacich sa voľbách v našom cirkevnom zbore.

Otvoríte ho po kliknutí na ikonu

Adobe-PDF-Document-icon