nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Program týždňa

Program 17. týždeň

PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa [22.4.]
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE, POČAS SB DETSKÁ BESIEDKA
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/ 

Pondelok [23.4.]
16:30  Kalanetika /ZBS/
17:30  Abstinenti rôznych závislostí /KM, každý párny týždeň/
18:00  Anonymní alkoholici /KM, každý nepárny týždeň/
18:30  YMCA futbal /ZŠ A. Bernoláka/

Utorok [24.4.]
16:00  Modlitby /KM/
17:00  Zasadnutie zborového presbyterstva /ZBS/

Streda [25.4.]
14:00  Ručné práce/ZBS/
17:00  SB v Dražkovciach
17:30  Nácvik spevokolu /ZBS/

Štvrtok [26.4.]
17:00  Biblická hodina /ZBS/ – Žalm 121

Piatok [27.4.]
10:00  SB v Medik M s VP
14:00  Vyučovania konfirmácie – I. a II. ročník /KM, ZBS/
17:30  Stretnutie mládeže /ZBS/

Nedeľa [22.4.]
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE, POČAS SB DETSKÁ BESIEDKA
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
                                                                                                                                                                                      
ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých;
GYM-Gymnázium; VP-Večera Pánova