nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Pre dobrú vec je vždy správny čas

Rýchle tempo dnešnej doby často vytesňuje z našich životov myšlienky na starobu. Sme zaskočení, keď vidíme, ako sa naši starí alebo prastarí rodičia opúšťajú, uzatvárajú vo svojom mikrosvete, kde sa sústredia na svoje problémy a choroby.
Nedávna návšteva skupiny seniorov z USA je jasným dôkazom a príkladom, že jeseň života nemusí byť len časom smútku a nostalgie. Napriek svojmu pokročilému veku a rôznym chorobám neváhali investovať svoj čas, energiu a v neposlednom rade i svoje peniaze, aby mohli prísť k nám do Martina priložiť ruku k spoločnému dielu pri rekonštrukcii novej budovy našej Evanjelickej školy.
Som veľmi potešený a povzbudený, keď vidím, ako aj v našom meste i cirkevnom zbore postupne pribúdajú ľudia, ktorí sa rozhodli podporiť túto dobrú vec a to často napriek ich ťažkej rodinnej, finančnej alebo zdravotnej situácii. Posledným z nich bol náš spolubrat Dušan Daruľa (85), ktorý sa rozhodol darovať na podporu kvalitného kresťanského vzdelávania, ktoré poskytuje naša evanjelická spojená škola.

darula
„Mama Mária a otec Ján ma odmalička viedli k poctivosti a vernosti. Som im vďačný za to, ako ma vychovali a aký dobrý základ mi dali do života. Aj preto som sa rozhodol podporiť evanjelickú školu, ktorá vedie našu mládež k takýmto tradičným kresťanským hodnotám. Aby aj oni mohli cez kvalitné vzdelanie vedené v kresťanskom duchu dostať dobrý základ, ktorý im bez ohľadu na okolnosti pomôže prežiť plnohodnotný a zmysluplný život.“
Ak by ste sa aj Vy rozhodli podporiť štipendiá pre žiakov Evanjelickej spojenej školy alebo rekonštrukciu jej novej budovy , môžete tak urobiť osobne v kancelárii Biblickej školy alebo prostredníctvom web stránky www.lams.sk Vopred ďakujeme za Vašu štedrosť a podporu!

doc. Ing. Bohdan Hroboň, PhD. M.A
riaditeľ Biblickej školy
správca Nadácie kresťanského vzdelávania