nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Pozvanie na hrad SKLABIŇA

Občianske združenie DONJON
v spolupráci s Turčianskym seniorátom ECAV
Vás pozývajú na hrad SKLABIŇA, v sobotu 4. júna 2022.

Program pri príležitosti 400. výročia smrti baróna Petra Révaya

je rozpísaný v priloženom plagátiku.

Tešíme sa na Vás aj na EVANJELICKÝCH SLUŽBÁCH BOŽÍCH o 15.00 h.

Kazateľom bude biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Peter Mihoč.