Pozvanie na hrad SKLABIŇA

Občianske združenie DONJON
v spolupráci s Turčianskym seniorátom ECAV
Vás pozývajú na hrad SKLABIŇA, v sobotu 4. júna 2022.

Program pri príležitosti 400. výročia smrti baróna Petra Révaya

je rozpísaný v priloženom plagátiku.

Tešíme sa na Vás aj na EVANJELICKÝCH SLUŽBÁCH BOŽÍCH o 15.00 h.

Kazateľom bude biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Peter Mihoč.