pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Pamiatka posvätenia chrámu – pozvánka

Evanjelický augsburského vyznania cirkevný zbor v Martine

vás všetkých srdečne pozýva na Slávnostné služby Božie
pri príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu,
ktoré sa uskutočnia dňa 13. novembra 2016 o 10:00

V rámci služieb Božích si budeme môcť vypočuť skladbu Missa Loretta (Adalbert Říhovský)
v podaní zmiešaného speváckeho zboru Foerster Jičín.
Pri tejto príležitosti zasadíme strom reformácie.
Nasledovať bude spoločný obed, na ktorý sa môžete prihlásiť na farskom úrade, cena je 3,50€.
Pripravené budú aj porcie pre celiatikov a detské porcie.
Prosíme, v prípade záujmu urobte tak najneskôr do stredy, 9. novembra.

Tešíme sa na vás.