streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Oznam brata farára

Milí bratia, milé sestry

oslovujeme vás  netradične takto cez web nakoľko si to situácia v rámci bezpečnosti zdravia a rozhodnutia bezpečnostných orgánov štátu vyžaduje. Zároveň vás, ale osobne pozývam ku modlitbám a modlitebnej stráži najmä za postihnuté oblasti a za to, aby sme nasledujúce okamihy vedeli zvládnuť vo viere a v nádeji na Božiu pomoc.

Aj na základe odporúčania vedenia našej cirkvi vás vyzývam k tomu, aby sme nepodliehali panike a zodpovedne nakladali so zdravím, ktoré je veľkým darom nášho Nebeského Otca. Máme nádej, že sa situácia bude zlepšovať, dostane sa pod kontrolu a bude nám všetkým slúžiť na dôslednejšie prežívanie viery v našom každodennom živote.

Veríme, že po týchto udalostiach sa srdcia ľudí viac obrátia k nášmu Nebeskému Pánovi a aj tieto náročné veci budú slúžiť nám na spásu a Pánu Bohu na česť a slávu.

Váš, s láskou Milan Kubík, evanjelický farár.

https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/koronavrirus-usmernenie-pre-coj-ecav-na-slovensku-a-ich-predstavitelov