piatok, 23 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Opustil nás David P. Daniel

Drahí bratia a sestry,

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že včera večer náhle dokonal svoju životnú púť doc. David Paul Daniel, A. B., M. A., M. Div, PhD. vo veku 79 rokov.

Odchádza tak od nás oltárny kolega zo sesterskej americkej cirkvi, významný pedagóg, historik, spolupracovník historického ústavu SAV, spoluautor mnohých historických monografií, výskumov a zborníkov, ale aj milovník histórie evanjelickej cirkvi v Uhorsku, výborný rečník, priateľ a milujúci otec a manžel. 

Manželke Slávke a deťom Marínke Elizabeth, Samuelovi Joelovi a Benjaminovi Davidovi, vyjadrujeme úprimnú sústrasť a prosíme o modlitby. 

S láskou Milan Kubík –  evanjelický farár a celá evanjelická verejnosť v Martine