streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Kázne

Naša otčina je v nebesiach

9. 5. 2024; Vstúpenie Krista Pána na nebesá; Milan Kubík; F 3, 20 – 21