pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Kázne

Buď práci česť, alebo práca ako Boží dar?

5. 5. 2024; Piata nedeľa po Veľkej noci; Milan Kubík; 1M 2, 4 – 8; 18 – 20a