pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Piatková mládež

Mládež 20. 12. 2019 & zdobenie stromčeka

V piatok, 20. 12. 2019, nám veľkú radosť urobilo, že na mládež zavítali aj naši konfirmandi, ako aj starí mládežníci. Kedže Buška s Marekom prišli z USA Vianoce prežiť na Slovensko, poprosili sme ich o krátke slovo. Vybrali si veršík z Biblie (Kolosenským 3, 13-14) a porozprávali nám ako je pre ich život toto slovo dôležité a takpovediac mottom. Taktiež sa s nami podelili o skúsenosti v spoločenstve v USA a poukázali na veľkú dôležitosť spoločenstva a duchovnej rodiny. Vďaka nim sme si mohli zas pripomenúť veľký dar, ktorý máme aj vďaka našej mládeži. 

Prihovorili sa k nám aj pán farár a Gabika Kubíkovci. V tomto adventnom  období nám biblickým textom (List Rímskym 13, 12) pripomenuli, že už nie sme v tme a aj keď toto „šero“ síce trvá už vyše 2000 rokov, nemáme prestať očakávať svetlo, Krista, ktorý príde a vtedy tma pred svetlom úplne ustúpi. Toto šero je ale častokrát veľmi nebezpečné a musíme si dávať veľký pozor, aby sme nespadli späť do tmy. A aj keď nám teraz ešte nemusí byť všetko úplne jasné, a nemusíme poznať 100%-né odpovede, máme byť plní nádeje v očakávaní svetla. Práve Vianočný čas nám má byť jasným signálom svitania, v ktorom k nám prichádza Boh cez malé dieťa Ježiša Krista. 

Gabika nám pripomenula, aké je dôležité prežiť predvianočný čas v prípravách, no skôr prípravách seba, svojho srdca a mysle ako darčekov, aj keď samozrejme aj to k tomu patrí a je krásne, keď sa navzájom obdarujeme. Nezabudnime sa však so svojimi blízkymi stíšiť a Vianoce naozaj prežiť ako výnimočný čas, ktorým sú. 

Prajeme Vám požehnané Vianoce, plné nádeje, lásky a radosti v očakávaní nášho Spasiteľa <3

PS: Chcem sa poďakovať za krásny čas pohody a smiechu pri zdobení stromčeka a za obrovskú pomoc 🙂

Naďa Bukovinská