nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Služby Božie počas vianočných
a novoročných sviatkov 2019/2020

Štedrý večer 24. 12. 2019 – utorok
15:30 Štedrovečerné služby Božie
17:00 Štedrovečerné  služby Božie

I. slávnosť vianočná 25. 12. 2019 – streda
8:30 Slávnostné služby Božie
10:00 Slávnostné služby Božie
8:30 Služby Božie na Bystričke

II. slávnosť vianočná 26. 12. 2019 – štvrtok
10:00 Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou

Nedeľa po Vianociach 29. 12. 2019
10:00 Hlavné služby Božie

Silvester 31. 12. 2019 – utorok
16:00 Večerné služby Božie

*  *  *  *  *

Nový rok 1. 1. 2020 – streda
10:00 Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou

Nedeľa po Novom roku 5. 1. 2020
8:30 Ranné služby Božie s Večerou Pánovou
10:00 Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou

Zjavenie Krista Pána mudrcom 6. 1. 2020 – pondelok
10:00 Hlavné služby Božie

*  *  *  *  *

SOLI DEO GLORIA!