nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Medzinárodný modlitebný týždeň Evanjelickej aliancie 2017

Téma týždňa: JEDINEČNÉ

Nedeľa, 8. 1. 2017, 16:00 – Zborová sieň
Jedine Kristus je jedinou cestou – J 14,6; Žid 1, 1-3

Pondelok, 9. 1. 2017, 18:00 – Zborová sieň
Jedine Biblia je naším základom – Lk 24, 45-48; 2Tim 3, 16

Utorok, 10. 1. 2017, 18:00 – Zborová sieň
Jedine milosť je našou šancou – R 3, 21-24; 1K 15, 10

Streda, 11. 1. 2017, 18:00 – Zborová sieň
Jedine viera je našou odpoveďou na Božiu ponuku – R 3,27-28; Lk 5,1-11

Štvrtok, 12. 1. 2017, 18:00 – Zborová sieň
Jedine viera – Božie pozvanie pre svet – J 7, 37-39a; Sk 17, 22-34

Piatok, 13. 1. 2017, 18:00 – Klub mladých
Jedine milosť – Božie srdce pre svet – Mt 11, 25-30; 2M 34, 6

Sobota, 14. 1. 2017, 16:00 – Biblická škola
Jedine Božie slovo – Ekumenické modlitebné stretnutie