pondelok, 15 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

M. Evanjelik

Martinský Evanjelik 3-4/2017

Adobe-PDF-Document-iconupdates-downloading-updates-icon

Keď náš Pán a Majster hovorí: „Pokánie čiňte“ atď., tak chce,
aby celý život Jeho veriacich na zemi bol ustavičným pokáním.
Z 95 téz Martina Luthera