streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Live stream SB 4.10.2020

Vážení bratia, milé sestry!

Živý video prenos z dnešných Služieb Božích, ak sa všetko, čo má, podarí, si môžete pozrieť už o chvíľu na FB v skupine ECAV MT a na našej stránke v časti Média – Videá…

Keď tam budete, kliknete do obrazu, ukáže sa ikona „play“ a znovu na ňu kliknete, poprípade pridajte zvuk…