pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Piatková mládežUdalosti

Konfivíkendovka 2016

S prichádzajúcim koncom školského roka sa konfirmandi prvého a druhého ročníka zúčastnili poslednej konfirmačnej víkendovky v tomto školskom roku. V dňoch 27. – 29. mája 2016 trávilo 35 konfirmandov aj s 5-timi vedúcimi a pánom farárom Kubíkom príjemný čas vo Veľkom Slavkove. Spoločnosť nám robili aj 15-ti konfirmandi zo Sučian na čele s pánom farárom Beňuchom. Ubytovanie poskytlo kresťanské centrum ICHTYS a o nabitý program sa starali animátori zo spoločenstva SEM.

Program bol bohatý, plný športových a vedomostných aktivít, zameraný na poznávanie Veľkého Slavkova, kamarátov a Božieho Slova. Niektorí si sobotné popoludnie spríjemnili aj výletom do aquaparku v Poprade, iní oddychovali pri spoločenských hrách. Počas celého víkendu boli konfirmandi rozdelení do skupiniek, ktorí medzi sebou súťažili a na koniec si odniesli pekné ceny.

Poďakovanie patrí všetkým vedúcim a animátorom, ktorí sa starali o zdarný priebeh celej víkendovky. Nech Pán Boh požehná všetkých zúčastnených na ich prázdninových cestách.

Aďka Hybenová

Fotografie nájdete po kliknutí na nasledúcu ikonu

black-stack-of-photos-128

alebo

FB – SEM – Spoločenstvo evanjelickej mládeže

(kde nájdete aj krátke videá)