sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Konfirmačné sústredenie

Milí naši, v sobotu sme spoločne, konfirmandi s rodičmi, strávili požehnaný čas na konfirmačnom sústredení. Ďakujem rodičom, kuchárkam z nášho zboru a tiež mládežníčkam Miške a Ninke. 

S vďakou a prianím Božieho požehnania, váš farár Milan Kubík.