sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Jarná brigáda 2017

Milí cirkevníci, pozývame všetkých, aby sa k má pridali

v sobotu, 6. mája 2017, o 8:30 h

na jarnú brigádu – generálne upratovanie kostola.

Upratovať budeme aj zborovú sieň a klub, pivnice a garáže, okolie fary a pokosíme trávu.

Ochotných pomocníkov prosíme, aby si doniesli čistiace prostriedky a náradie na záhradné upratovanie.

Aj toto je spôsob, ako budovať kresťanské spoločenstvo.

Vopred všetkých ďakujeme.

Ilustračný obrázok je zo stránky http://osiriscleaning.com/services/
Illustrative image is from a page http://osiriscleaning.com/services/