streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív kázní 2020

Dobrý Boh

9.2.2020; Nedeľa Deviatnik; Milan Kubík; Mt 20, 1-16

Myšlienka z kázne: „Boh je dobý, aj keď mi dá to, čo nechcem, Boh je spravodlivý, aj keď mi dá to, čo mi nepatrí, Boh je milostivý, lebo mi dá to, čo si vôbec nezaslúžim, preto je dobrý, náš Boh.“