streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Piatková mládež

Nezávislí na svete, závislí na Bohu
Víkendovka 01/2020 31.1.2020-2.2.2020

V piatok doobeda sme dorazili do Mošoviec, kde sa konala naša spoločná víkendovka…
Po dobrom obede sme prelomili ľady prvými hrami a Anička s Jakubom sa nám prihovorili ich „malou závislosťou vedúcich“ (ako sme pracovne nazvali krátke zamyslenia), závislosťou na sociálnych sieťach. Rozprávali nám aké dôležité je nájsť správnu mieru užívania týchto sietí a ako ľahko ju prekračujeme a stávame sa ich otrokmi. Vytvárame si inú, novú identitu, ktorá častokrát odzrkadľuje len našu krásnu, pozitívnu, dokonalú stránku, nie to, akými sme v skutočnosti. V skupinkách sme potom preberali biblický text 1. list Korintským 6:12 a bližšie diskutovali. Neskôr sme tvorili, maľovali sme si tričká a tašky. Večer, pri pravej chatovej atmosfére ohňa v krbe, nám prišli porozprávať svoje osobné skúsenosti a príbehy abstinujúci od rôznych závislostí. Vypočuli sme si ako rýchlo a za akých rôznych okolností môže človek podľahnúť závislosti, aké ju sprevádzajú štádiá, alebo aj ako vyzerá liečba závislosti, či už pri alkoholizme alebo gamblerstve. Akú úlohu zohráva vôľa abstinujúceho a aké dôležité je spoločenstvo? Vynárali sa nám všelijaké otázky, na ktoré sme hľadali odpovede.
V sobotu doobeda nás čakala ďalšia „malá závislosť vedúcich“, ktorú si pre nás pripravili Zuzka a Miňo. Podelili sa s nami o veľakrát zľahčovanú tému, no o to dôležitejšiu, tému pornografie. Poobede sme sa vybrali prevetrať si hlavu na malú prechádzku cez lúky do Mošovského parku. Večer uzatváral tému víkendovky pán farár Kubík. Uchopil to z druhej stránky a rozprával, aké sú závislosti dôležité a potrebné pre náš život. Napríklad závislosť na láske, na matke a otcovi, na spoločenstve, všetko toto sú pre nás prirodzené a potrebné závislosti. No a tá najdôležitejšia, je závislosť na Bohu. A tak sa nám uzatvorila naša spoločná víkendovka s témou Nezávislí na svete, závislí na Bohu. Lebo byť závislý na svete, znamená byť jeho otrokom, ale v závislosti na Bohu nachádzame pravú slobodu.
V nedeľu sme navštívili služby Božie v Mošovciach, kde sme priniesli aj trošku atmosféry z víkendovky a zaspievali sme pár piesní. Bol to krásny a požehnaný čas. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli s prípravou, realizáciou a svojou prítomnosťou tvorili tento víkend.

Naďa Bukovinská