streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Detská besiedka

Detský denný tábor biblický – oznam

Milé naše deti a ich rodičia, krstní rodičia a starí rodičia, priatelia.
S radosťou vám oznamujeme, že vďaka Pánu Bohu sa stav kapacity detského tábora naplnil.
Tešíme sa na spoločne strávený požehnaný čas s vami.