nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Deň obetí holokaustu a rasového násilia

  Deň obetí holokaustu a rasového násilia spomienkovým zhromaždením
dňa 9. 9. 2022 o 10:00 h v Evanjelickom kostole ECAV v Martine, Memorandové námestie.

Tradične sa podujatie nazýva Nezabudnutí susedia a koná sa vo viacerých mestách a obciach v SR v jeden deň a jednu hodinu. Mená obetí holokaustu a ocenených titulom Spravodlivý medzi národmi prečítajú študenti Gymnázia V. P. Tótha.

Pozývame všetkých, ktorí sa môžu v uvedenom čase zúčastniť  na spoločnej spomienke.

Program:

 1. Úvod, privítanie v kostole (M.Kubík)
 2. Vysvetlenie, prečo sa schádzame (Peter Krajniak)
 3. Príhovor Eva Mosnáková – video al. audio
 4. Príhovor arc. Stanislav Zvolenský – video, al. audio
 5. Modlitba Baruch Myers – video, al. audio
 6. Čítanie mien obetí – študenti
 7. Čítanie mien „Spravodlivý medzi národmi“ – študenti
 8. Čítanie mien záchrancov, zatiaľ bez ocenenia – študent/ka
 9. Žalm (Milan Kubík)
 10. Krátke príhovory osobností, podľa požiadaviek
 11. Záver (Židovská skladba – audio)