nedeľa, 1 októbra, 2023

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Tretie voľby generálneho dozorcu ECAV
na Slovensku 2022

Máme pred sebou tretie voľby na post generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Kandidačná porada zostavila na svojom zasadnutí 4. júla 2022 pre tieto voľby nasledujúcu kandidátku: Damankoš Marián, Gärtner Peter, Trepáč Ivan, Vinczeová Renáta. Termíny, v ktorých sa voľby v cirkevných zboroch majú konať, sú 4. 9. 2022, 11. 9. 2022 alebo 18. 9. 2022. Napriek tomu, že pre mnohých môže byť skutočnosť tretích volieb frustrujúca a demotivujúca, chceme vás povzbudiť k účasti na týchto voľbách. Nie vždy prebieha všetko tak, ako by sme si to predstavovali a chceli, ale tak to v živote chodí. Môžeme sa sťažovať a bedákať nad stavom vecí, alebo môžeme urobiť niečo pozitívne pre to, aby sa veci zmenili. Aby ste si mohli utvoriť lepší obraz o kandidátoch, ktorí vstupujú do týchto volieb a mohli sa rozhodnúť, komu dáte svoj hlas, položili sme všetkým kandidátom niekoľko otázok. Viac sa dočítate v nasledujúcom odkaze:

Rozhovor s kandidátmi na post generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

Prevzaté z ecav.sk

Voľby generálneho dozorcu sa v našom cirkevnom zbore uskutočnia počas Služieb Božích dňa 11.9.2022 o 10.00 h. Ranné SB z tohto dôvodu nebudú.