streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Zrušenie pevnej linky

Oznamujeme zrušenie pevnej linky v kancelárii Evanjelického a. v. farského úradu v Martine. Naďalej nás môžete, počas pracovnej doby, kontaktovať na mobilnom čísle 0905 511 926. Telefonické kontakty na duchovných CZ Martin a vedúcu zborovej diakonie ostávajú nezmenené a sú uvedené v kontaktoch na našej webovej stránke.