pondelok, 15 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Detská besiedka

ZOOTOPIA NAPLNENÁ

Veľmi sa tešíme, že letný detský tábor je už naplnený. S deťmi sa už čoskoro, hneď na začiatku júla, vyberieme do čarovného mesta zvierat Zootopia. S vedúcimi sa na to už vzorne pripravujeme a tešíme sa!