streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Zborový večer modlitieb a chvál za mier

Milí bratia a sestry,

situácia, ktorá sa práve deje u našich susedov ovplyvňuje aj nás. Všetci máme obavy ako to dopadne. Strach je niečo, čo dnes spája spektrum celej našej krajiny a ak tento strach nie je stabilizovaný môže byť nebezpečný. V 1. liste Jána 4, 18 sa píše: „V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach…“ Preto chceme ísť k Tomu, ktorý je dokonalá láska. Robil tak aj Pán Ježiš pred svojím zajatím. Robili sme tak tento týždeň na mládeži, ale napadlo nám, že by bolo fajn, aby ste nemali strach pridať sa k nám aj vy, ktorí sa ešte alebo už necítite mládežníkmi. Pripravujeme pre všetkých ľudí, či už z nášho zboru alebo aj nie večer chvál a modlitieb za mier u našich susedov ale aj v celom svete. Chceme prosiť aby Milostivý Boh prehovoril aj k tým, ktorí vojnu vedú, obmäkčil ich srdcia a obrátil k Nemu.

Príďte s nami spievať a modliť sa V PIATOK, 4. MARCA 2022, O 17:30, V NAŠOM EVANJELICKOM KOSTOLE na Memorandovom námestí.

Pokojne pozvite aj svojich priateľov z iných denominácií. Spojme sa a prosme v týchto časoch o Božiu milosť.