nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Zbierka pre Bambusky

Na Bambuskách sa prvé pozitívne prípady Covid-19 objavili pred dvomi týždňami. Vtedy to bolo prvých 5 dospelých, čoho následkom ostalo 5 rodinných buniek v karanténe. Operatívne sme kontaktovali Katolícku charitu a doniesli prvú dávku trvanlivých potravín (zbytky zásob charity ešte z vianočného obdobia) rodinám, ktoré prišli o časť rodinného príjmu. Keďže nemôžu chodiť do riadneho zamestnania, prípadne do občasných zamestnaní, ešte viac sa zhoršila ich už aj tak nepriaznivá sociálna situácia.

V priebehu minulého týždňa boli pozitívne prípady už v 12-tich rodinách. No a od tohto utorka je celá ulica hermeticky uzavretá policajnými zátarasami, akýmkoľvek vstupom a výstupom z lokality nepretržite bránia 4 policajné a vojenské hliadky. Mne sa tam podarilo doručiť dar 2000 rúšok a 1000 respirátorov od firmy najmobily.sk iba vďaka tomu, že som mal ako doprovod prednostu mestského úradu.

65 rodín, spolu viac ako 360 ľudí, z toho 170 detí do 18 rokov tak najbližšie týždne strávi v izolácii od okolitého sveta, a s nulovou šancou privyrobiť si nejakou občasnou prácou. Niektoré základné potraviny im zabezpečí potravinová banka Slovenska, časť palivového dreva okresný úrad, komunikáciu s úradmi, poštu a pod. zamestnanci Komunitného centra.

Keďže manna bežne z neba nepadá, chceme ako občianske združenie MARTinklúzia v spolupráci s evanjelickým cirkevným zborom v Martine priložiť ruku k dielu. Ozvite sa nám prosím, ak viete darovať trvanlivé potraviny, hygienické potreby, dojčenské potreby, rúška či respirátory, palivové drevo a pod. My už si cestu k našim priateľom uväzneným na Bambuskách nejako (aj medzi zátarasy) nájdeme. 😉 Vďaka.

Tomáš Gulán