nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Slávnostné služby Božie 1. 9. 2019

Začnime školský rok
s Božím požehnaním

Srdečne vás pozývame na slávnostné služby Božie VENI SANCTE pri príležitosti nového školského roka.

V rámci služieb Božích bude prislúžená Večera Pánova.

Tešíme sa na vás.

1.9.2019 o 10:00

Evanjelický a.v. kostol v Martine