štvrtok, 29 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Detská besiedka

Výzva vďačnosti

Milé deti a rodičia,
chceme Vás tento rok v novembri pozvať k výzve vďačnosti. Ponúkame Vám aktivitu, ktorú môžete podniknúť spolu ako rodiny. Veríme, že v čase, kedy to nikto nemá ľahké je dôležité pripomenúť si všetko dobré, čo máme, čo sme dostali od Pána Boha ako dar. Pridajte sa k nám a našej výzve vďačnosti.

Máme hneď dve výzvy, ktoré Vám ponúkame:

PRVÁ je „výzva 30 lístočkov„:

DRUHÁ je takzvané „bingo vďačnosti„. Pri každovečernom písaní/plnení prvej výzvy sa spolu modlite a ďakujte za veci, ktoré vám ponúkame v tejto druhej. Budeme takto viesť deti k vďačnosti. A snáď aj seba. 😉 Môžete si tento kalendár aj vytlačiť a odškrtávať splnené polia.

Prajeme Vám požehnaný nový mesiac NOVEMBER plný vďačnosti a kvalitného rodinného času! 🙂

Haleluja! Ďakujte Bohu lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť.

Žalm 106, 1