pondelok, 15 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Výzva pre ECAV

Milí bratia a milé sestry,

srdečne vás pozdravujem a prajem v týchto neľahkých časoch veľa Božieho pokoja, sily a trpezlivosti. Obraciame sa na vás s prosbou, ktorá prichádza z Generálnej cirkvi vzhľadom na zložitú pandemickú situáciu najmä v domovoch sociálnych služieb a iných podobných zariadeniach. Táto výzva sa týka pomoci a podpory ako pracovníkov a zamestnancov tak aj klientov týchto zariadení. Ako cirkev máme nielen úlohu zvestovať Božie slovo, ale aj slúžiť a napomáhať veciam tak, aby Božia láska bola zjavná aj skrze našu prácu, službu a dobrovoľnícku činnosť. V tomto zmysle vám dávam do pozornosti výzvu generálnej cirkvi, ktorú ako list uvádzame nižšie. Ak by ste mali záujem pomôcť v ktorejkoľvek činnosti, kontaktujte prosím Evanjelický farský úrad v Martine.

Za vašu službu vám ďakujeme. Nech ju Pán Boh požehná. S láskou

Milan Kubík, váš farár