pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Vyrovnať sa s kritikou

Text:1Kor.4,4-5

„nevyslovujme preto súdy predčasne…“1Kor.4,5

Niekto raz povedal: „každý baseballový tím by mohol využiť niekoho, kto vie, ako hrať na každej pozícii, nikdy nie je vyautovaný a nikdy neurobí chybu. Je v tom ale jeden háčik: Je ťažké prinútiť takého človeka k tomu, aby odložil svoj „párok v rožku“ a zostúpil z tribúny!“ Veď to poznáme asi všetci – „najmúdrejší“ kritici, ktorí všetko vedia najlepšie sedia na tribúnach alebo pred obrazovkami.

Všetci potrebujeme rady a podnety od druhých. Ale mali by sme zvažovať radu kritika iba vtedy, ak:

  1. Vieš, že ten, kto ťa kritizuje, si ťa zároveň aj váži.
  2. Kritika nie je poznamenaná jeho osobnými záujmami
  3. Dotyčný nie je prirodzene kritický ku všetkému.
  4. Onen človek bude poskytovať podporu aj potom, čo dal radu.
  5. On alebo ona má znalosti a úspech v oblasti, ktorú kritizuje.

To, čo skutočne bolí, je kritika od ľudí, ktorí sú pre nás dôležití. Je ťažké, keď tvoju víziu kritizujú tí, ktorých obdivuješ, miluješ a vážiš si ich. Ale poklal chceš dosiahnuť svoju víziu, budeš sa tiež musieť naučiť, ako platiť túto cenu. Na druhú stranu, prvá Američanka, ktorá pokorila Mount Everest, Stacy Allison, poukazuje na to, že vo našom živote je čas, kedy je v poriadku neposlúchať to, čo nám druhí ľudia hovoria: „ak by som poslúchala druhých ľudí, nikdy by som sa nevyšplhala na Mount Everest.“ Majme veľkú múdrosť rozlišovať a robme všetko preto, aby sme naozaj správne počuli a počúvali Boží hlas.

                Pokiaľ ti dal Boh zasľúbenie a cieľ a pokiaľ je tvoje srdce na správnom mieste, potom ignoruj neopodstatnenú kritiku a stoj na týchto veršoch Písma: „Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On vynesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery sŕdc. Potom každý dostane pochvalu od Boha.“1Kor.4,15   

S úctou a modlitbou za nás Stanislav Kocka (Inšpirované spkd.cz)

Pieseň na povzbudenie