utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Výročný zborový konvent

V nedeľu 1. marca 2020

sa na hlavných službách Božích o 10:00 h

uskutoční Výročný zborový konvent.

Srdečne Vás pozývame.

 

Z tohto dôvodu sa rušia ranné služby Božie a služby Božie na Bystričke.