nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív kázní 2021

Všetci si máme pomáhať

10.10.2021; Devätnásta nedeľa po Svätej trojici; Slávka Danielová; Lk 10, 25-37

Kázeň z ranných služieb Božích


* * * * *


Kázeň z hlavných – dnes rodinných služieb Božích; Natálka Kacianová; Lk 10, 25-37