nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Voľby generálneho dozorcu ECAV na Slovensku 2022

Voľby generálneho dozorcu ECAV na Slovensku
sa v našom cirkevnom zbore
uskutočnia v nedeľu, 1. 5. 2022, o 10.00 h počas hlavných SB.
Ranné SB a SB na Bystričke preto nebudú.