sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Rodiny

Vianočné stretnutie rodín

Srdečne vás pozývame na posledné stretnutie rodiniek ECAV Martin v tomto kalendárnom roku. Stretneme sa v nedeľu 18. decembra 2022 na hlavných službách Božích o 10:00, po nich bude možnosť ísť k spovedi aj Večeri Pánovej a potom o 12:00 začneme rodinky so spoločným obedom (kapustnicou), po ktorom bude zábavný ale aj duchovný program, tak ako každý mesiac.

Téma stretnutia: Láska prikrýva (1Pt 4,8)