sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Veni Sancte!

Srdečne pozývame na Bohoslužby pri príležitosti začiatku školského roka 2020/2021, ktoré budú spojené s požehnaním detí a učiteľov a prislúžená bude aj Večera Pánova.

Nedeľa, 6.9.2020 o 10:00 hod.