pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

TV záznam služieb Božích

Milé sestry a milí bratia,
TV záznam zo služieb Božích od RTVS v 1. adventnú nedeľu si môžete pozrieť po kliknutí na ikonu:

black-widescreen-tv-256