nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

OznamyUdalosti

„TU SOM“

Milí bratia, sestry v Kristovi Ježišovi.
Týmto Vás srdečne pozývame na Seniorátny deň Turčianskeho seniorátu ECAV,ktorý sa bude konať v nedeľu 18.septembra.2022 od 9:00 hodiny v Martine.
Témou sa nesie myšlienka a pozvanie “TU SOM” z 2.knihy Mojžišovej na ktorou budeme rozjímať.
Čaká nás skvelý program plný hudby, seminárov a rozhovorov…
Bližšie informácie a program nájdete na plagáte.
Tešiac sa na Vás:
Senior, konseniori a kňazi CZ Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku.

prevzaté z tus.lutheran.sk