nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Rodiny

Stretnutie rodín TUS 2024

Milí priatelia, vzácne rodiny.

V sobotu, 15. júna 2024, sa v areáli Evanjelického zboru v Necpaloch bude konať SENIORÁTNE STRETNUTIE RODÍN Turčianskeho seniorátu ECAV.
Tohtoročnou témou je slogan: „Viac ako dvaja“.

Veľmi sa tešíme na skvelý čas pri dobrom guľáši, piesňach, Božom slove, hrách, divadielku a životných príbehoch inšpiratívnych rodín.
Je to priestor pre všetky vekové kategórie a každý si tu nájde to svoje.

Treba sa však prihlásiť do konca mája.

Každý kto sa prihlási v uvedenom čase bude cenovo zvýhodnený v príspevku na guľáš a občerstvenie.
Je to pre nás dôležité z dôvodu prípravy surovín na guľáš a prípravy priestoru v Necpaloch.

Tešíme sa na vás!

Informácie a prihlasovací formulár TU